थलारा गाउँपालिका -७ स्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न आमभेला सुरु

बझाङ ,थलारा बझाङको थलारा गाउँपालिका -७ …