विद्यार्थीको पठनपाठन चौरमा हुन थालेपछि चन्दा संकलन गरेर भवन बनाइदै

बझाङमा विद्यार्थीको पठनपाठन चौरमा हुन थ…

देबदुर्गा आधरभुत बिधालयको नमुना सामाजिक परिक्षण गर्दै थलारा गाउँपालिकामा ३ दिने सामाजिक परिक्षण सम्बन्धि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

थलारा गाउँपालिकामा तीन दिने सामाजिक परि…

थलारा गाउँपालिकामा प्रधानाध्यापक हरुकालागि एक दिने सामाजिक परिक्षण सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

थलारा गाउँपालिकामा एक दिने सामाजिक परिक…

थलारा गाउँ पालिकामा दुई दिने पालिका स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको बार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जमा गोष्ठी सुरु ।

थलारा गाउँ पालिकामा दुई दिने पालिका स्त…