बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका -१० मा विवाह गर्दा वडाको स्विकृति अनिवार्य ,स्विकृती नलिएमा सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिने

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका -१० ले विवा…