डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका- ७ ले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्नेलाई ढुंगा बोकाउने

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर …