सम्पर्क ठेगाना
थलारा खबर प्रा.लि
बझाङ, नेपाल

+९८६३१०७७४८
+९८४९७१५१३५